Afscheids fotografie


Afscheids fotografie:

We krijgen er helaas allemaal vroeg of laat mee te maken: het overlijden van een dierbare.


Afscheidsfotografie... waarom?


De plechtigheid zal op een respectvolle wijze worden vastgelegd. U geeft aan hoe u het wilt.

Het blijkt dat nabestaanden beseffen hoe waardevol ook deze foto's zijn. Het kan bijdragen aan het draaglijker maken van het rouwproces.

Ook voor diegene die op dat moment niet aanwezig konden zijn of voor later, voor de kleinere kinderen die het niet bewust meemaakten, wordt afscheidsfotografie achteraf zeer gewaardeerd.


Een aantal foto's die u in mijn portfolio ziet zijn gemaakt tijdens voor mijzelf moeilijke momenten. Maar nu, een aantal jaren later ben ik en ook de andere nabestaanden blij dat ze er zijn.


Neemt u contact met mij op als u het afscheid van een voor u dierbaar persoon wilt laten vastleggen.

Copyright © All Rights Reserved